Faaliyet 9 – Avrupa Birliği F-Gaz Mevzuatının Türk Mevzuatlarına Aktarımı için Yönetmelik Teklifinin Hazırlanması

Proje Ekibi, 517/2014 sayılı AB F-Gaz Tüzüğü’nü ve kapsadığı 10 adet genelgenin mevzuat aktarımını yaparak  revize edilmiş ulusal F-Gaz Yönetmeliği’nin taslağını hazırlayacaktır. Taslak yönetmeliğin hazırlanmasında, proje boyunca gerçekleştirilen katılım faaliyetleri ve diğer çalışmalardan elde edilen öneriler ve bulgular dikkate alınacaktır.