Faaliyet  8 – Tam Anlamıyla Gelişmiş, Entegre F-Gaz Veritabanı Sistemi ve Uyumlaştırılmış Elektronik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Ekibi, 517/2014 Sayılı AB Tüzüğü’nün getirdiği tüm merkezi veri toplama ve raporlama gerekliliklerini ve proje çalışmaları kapsamında önerilen ilave veri toplama ve raporlama işlemlerinin ayrıntılarını içeren bir rapor hazırlayacaktır. Raporda, eğitim ve belgelendirme, F-Gaz içeren ekipman teknisyenleri ve ekipman kullanıcısı verileri, önerilen sızıntı testi programı ve ulusal F-Gaz envanter verileri konuları da yer alacaktır.

Söz konusu raporda açıklanacak veri toplama ve raporlama gereksinimlerine dayanarak, tam teşekküllü bir entegre ulusal F-Gaz veri tabanı ve raporlama sistemi geliştirilecektir. Sistem birden fazla kaynaktan ve faaliyetten veri alma, bütünleştirme ve analiz etme kapasitesine sahip olacak; 517/2014 sayılı AB Tüzüğü gerekliliklerine ve sera gazı envanteri oluşturma ve emisyon raporlama gerekliliklerine uyum ve yönetsel kapasite sağlayacaktır.