Faaliyet 5 – F-Gaz İçeren Sistem ve Donanımlarda Periyodik Sızıntı Kontrolünün Yapılması Konusunda Ulusal Bir Politika İzleyerek F-Gaz Emisyonunun Azaltılması

Proje ekibi, sızıntı testi uygulamasının özelliklerini, politikalarını, prosedürlerini, AB tüzüğüyle uyumunu ve AB üye ülkelerinde sızıntı testi için benimsenen yaptırım mekanizmalarını özetleyen bir  rapor sunacaktır.

Proje ekibi ayrıca sızıntı testleri konusunda Türkiye’deki mevcut durumu değerlendiren bir rapor hazırlayacaktır.

Proje ekibi  sızıntı testlerinin gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması konusunda örnekler toplayarak pilot ölçekli bir program uygulayacaktır. Gönüllü işletmelerin katılımıyla uygulanacak program sonucundaki değerlendirmeler raporlanacaktır.