Faaliyet 4 – F-gazların Yerine Çevre Dostu Alternatiflere İlişkin Farkındalık Yaratma

Faaliyet 4, proje paydaşları arasında F-gazlar yerine çevre dostu alternatiflere ilişkin farkındalık yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Alternatif maddeler ve teknolojilere geçiş için piyasanın dönüşümü gerekmektedir ve bunda iletişim ve eğitim büyük rol oynamaktadır. Bunun için öncelikle, F-gaz sektörüne etki eden ve piyasaların değişiminden etkilenebilecek paydaşlar belirlenerek farklı paydaş gruplarına yönelik farklı iletişim stratejileri kullanılacaktır.

Aktivite kapsamında aşağıdaki yöntemler kullanılacaktır:

A4.1: Mevcut durumda her bir F-gaz sektöründe kullanılan teknolojiler incelenecektir

A4.2: HFC içermeyen en uygun teknolojilere ilişkin öneriler geliştirilecektir

A4.3: Alternatif teknolojiler konusunda sektörel rehberler oluşturulacaktır

A4.4: HFC içermeyen alternatif teknolojiler hakkında farkındalık yaratmak üzere çalıştaylar düzenlenecektir

A4.5: Genel farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik bir kampanya tasarlanacak ve uygulanacaktır