Faaliyet 3- Ulusal Eğitim ve Sertifika Programının Yenilenmesi

Öncelikle, başlangıç ​​aşamasında paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen hazırlık çalışmaların sonuçlarına dayanarak ve çalıştaylar, masa başı araştırmaları ve mevzuat boşluk analizinin sonuçları ile elde edilen geri bildirimler kullanılarak mevcut eğitim ve sertifikasyon programları değerlendirilecektir.

F-Gaz içeren ürün ve ekipmanların kurulum, bakım, servis veya üretimini yapan personel için, her sektör için güncellenmiş ulusal eğitim ve sertifikasyon programları geliştirilecektir. Eğitim programları, ilgili AB mevzuatının gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır: 2006/40 sayılı AB Direktifi, 517/2014 sayılı AB Tüzüğü 10. Maddesi, 303/2008 ve 306/2008 sayılı AB Tüzükleri.

Her eğitim ve sertifikasyon kursu için müfredat ve örnek eğitim materyallerinin ayrıntılı bir tanımını sunulacaktır. Eğitim materyalleri; slaytlar, basılı ders materyali ve bilgileri, değerlendirme soruları, eğitim ekipmanlarının özellikleri, pratik eğitim oturumlarının özellikleri, değerlendirme kriterleri ve kurs süresi gibi bilgileri içerecektir. Kursun özellikleri ve eğitim materyali, kursları tatmin edici bir şekilde uygulamak için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır.

Aktivite kapsamında politika belirleyiciler için 1 günlük bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sırasında, eğitim ve belgelendirme programının gereklilikleri ve sektör danışma çalışmalarından önemli bulgular paydaşlara sunulacaktır.

Nihai olarak, ulusal ölçekte eğitim kapasitesini artırmak, mevcut ve hedeflenen F-Gaz yönetmelikleri arasında belirlenen boşlukları ele almak ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi aktarmak üzere 6 adet “eğiticilerin eğitimi” programı geliştirilecek ve sunulacaktır.

Eğiticilerin eğitimi programı; f-gaz içeren ürün ve ekipmanların kurulumu, bakımı veya servisini yapanlara ve diğer ilgili şirket temsilcileri içindir. Eğitimler, 303/2008 ve 306/2008 Sayılı AB mevzuatının hükümlerini yerine getirecek şekilde müfredat, eğitim teknikleri ve ekipmanı içerecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.