Faaliyet 1 – Mevzuata İlişkin Boşluk Analizi

Bu proje faaliyetinin amacı:

  • Türkiye’deki F-gaz Yönetmeliği ile 517/2014 sayılı AB Tüzüğü’nün karşılaştırılması, aynı zamanda Türkiye’nin Montreal Protokolü Kigali Değişikliği doğrultusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak bu iki mevzuat metni arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek,
  • Yönetmeliğin paydaşlar (ekipman kullanıcıları, servis-bakım firmaları, ilgili kamu kuruluşları, vb.) üzerindeki etkilerini tartışmak,
  • Direktife uyum sağlamak üzere kurumsal öncelikleri listelemek.

Mevzuata İlişkin Boşluk Analiz Raporu halihazırda tamamlanmış ve ÇŞB tarafından onaylanmıştır.