Faaliyet 2 – Hazırlık Faaliyetleri / Paydaş İstişare Çalıştayları

Bu aktivitenin amacı, politika belirleyiciler ve özel sektör paydaşlarıyla birlikte, ulusal F-gaz Yönetmeliği’nin gelecekte 517/2014 sayılı AB F-gaz Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmesinden kaynaklanabilecek etkilerini ve bu etkilere karşı geliştirilebilecek politika tedbirlerini tartışmaktır.

Bu amaçla Ankara, İstanbul ve İzmir’deki soğutma ve iklimlendirme, yangından korunma, şalt ve solvent sektörlerinden politika yapıcılar ve özel sektör paydaşları için aşağıdaki çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

  • Politika Belirleyiciler Danışma Çalıştayı 30 Kasım 2017’de Ankara’da gerçekleştirildi.
  • Şalt Sektörü Danışma Çalıştayları 9 Nisan 2018’de İstanbul’da ve 12 Nisan 2018’de Ankara’da gerçekleştirildi.
  • Yangından Korunma Sektörü Danışma Çalıştayları  10 Nisan 2018’de İstanbul’da ve 13 Nisan 2018’de Ankara’da gerçekleştirildi
  • Solvent Sektörü Danışma Çalıştayı 11 Nisan 2018’de İstanbul’da gerçekleştirildi.
  • Soğutma ve İklimlendirme Sektörü Danışma Çalıştayları  9 Mayıs 2018‘de İzmir’de ve 10 Mayıs 2018’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantı ile ilgili tüm materyaller (gündem, sunumlar ve brifing notları) E-Kütüphane’de bulunabilir.