Faaliyet 7-F-Gazların ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Oluşturduğu Atıkların İlgili Donanımlardan Uygun Şekilde Arıtılması/Geri Kazanılmasının ve Sonlandırılmasının Teşvik Edilmesi

Proje ekibi, Türkiye’deki her bir F-gaz sektöründeki F-gazlarının geri kazanımı ve geri dönüşümüne ilişkin mevcut yapıyı aktaran bir rapor hazırlayacaktır. Mevcut yapının analiz edilmesine ilişkin olarak ekipman kullanıcıları, servis-bakım şirketleri ve gaz tedarikçileri de dahil olmak üzere geniş bir paydaş kesimi ile görüşmeler yapılacaktır.

Faaliyet kapsamında, e-posta yoluyla ve yazılı olarak her sektör için kılavuz hazırlayacaktır. Kılavuzlar, kullanım ömrü tamamlanan ekipmanın ve içindeki F-gazların uygun geri kazanım, geri dönüşüm ve atık işlemlerini açıklayacaktır. Kılavuzlar, mümkün olduğunca f-gaz kullanımının azaltımını özendirecek; kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanın atık olarak geri kazanımı, geri-dönüşümü ve bertarafına yönelik uygun yöntemlere, yasal düzenlemelere ve örneklere yer verecektir.

Ayrıca faaliyet kapsamında F-Gazların ve bunları içeren ömrünü tamamlamış ekipmanın çevreye zarar vermeden arıtılması ve geri kazanılması veya yeniden kullanımı konusunda teknisyenler, servis firmaları ve ekipman kullanıcıları için 2-günlük bir eğitim çalışması uygulanacaktır.