Açılış Töreni ― Aktarım Kapasitesinin Artırılması ve F-Gaz Kapasite Oluşturulması için Teknik Yardım

Açılış töreni, projenin kapsamının sunulması ve önerilen çalışma planının, ulaşılacak hedef ve amaçların kamuyla paylaşılması için halka açık bir etkinlik olarak düzenlendi. Daha geniş bir izleyici kitlesinin katılımı ve projenin proje paydaşları ve çeşitli hedef gruplar üzerinde bir etkiye sahip olması sağlanan tören bu sayede geri bildirim ve tartışmalara da olanak tanıdı.

Açılış töreni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci’nin konuşması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ozon Tabakası Koruma Şubesi, “Ozon Tabakasını İnceltici Maddelerin (OTİM) Mevcut Durumu ve F-gazlarına İlişkin Politikalar” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Gün boyunca panelistler ve katılımcılar, iklim değişikliği ve sanayide F-gaz kullanımının azaltılması ile ilgili konuları tartıştılar. Proje dahilindeki uzmanlar katılımcıları Avrupa Birliği’nde F-gazlarının durumu hakkında bilgilendirdiler ve proje faaliyetlerini tanıttılar.

Toplantı ile ilgili tüm materyaller (gündem, sunumlar ve brifing notları) E-Kütüphane‘de bulunabilir.