Faaliyet  6 – Ulusal F-Gazları Emisyon Envanterinin 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Kılavuzları ve AB 525/2013 Sayılı Tüzüğü Doğrultusunda Hazırlanması

Bu faaliyet ile halihazırda kamu kurumlarının derlediği veri tabanları ve dokümanlara dayalı F-gaz ve F-Gaz içeren ekipman veri bankasının tahminleri gözden geçirilecek ve bulgular rapor olarak sunulmuştur. Raporda, bu güne kadar F-gaz hesaplamalarında kullanılmış olan yöntem ve mekanizmaların güçlü ve zayıf tarafları değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada ayrıca AB üyesi ülkelerdeki F-gaz emisyonlarını hesaplamak için kullanılan metodolojilerin karşılaştırmalı analizini sunan ayrı bir  rapor da hazırlanmıştır.

Türkiye için F-Gaz envanterinin hazırlanmasında mevcut verilere dayalı kestirimler yapılmıştır.