‘F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı’ Projesinin toplam süresi 36 aydır, Haziran 2017 – Mayıs 2020. Proje kapsamında, 3 yıl süresince, aşağıya listelenmiş olan 9 aktivite gerçekleştirilecektir.

– Açılış Toplantısı

Faaliyet 1 – Mevzuat Boşluk Analizi

Faaliyet 2 – Hazırlık Faaliyetleri

Faaliyet 3 – Ulusal Eğitim ve Sertifika Programının Yenilenmesi

Faaliyet 4 – Çevre Dostu F-Gaz Alternatiflerine Dair Farkındalığın Artırılması

Faaliyet 5 – F-Gaz İçeren Sistem ve Donanımlarda Periyodik Sızıntı Kontrolünün Yapılması Konusunda Ulusal Bir Politika İzleyerek F-Gaz Emisyonunun Azaltılması

Faaliyet  6 – Ulusal F-Gazları Emisyon Envanterinin 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Kılavuzları ve AB 525/2013 Sayılı Tüzüğü Doğrultusunda Hazırlanması

Faaliyet 7 – F-Gazların ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Oluşturduğu Atıkların İlgili Donanımlardan Uygun Şekilde Arıtılması/Geri Kazanılmasının ve Sonlandırılmasının Teşvik Edilmesi

Faaliyet  8 – Tam Anlamıyla Gelişmiş, Entegre F-Gaz Veritabanı Sistemi ve Uyumlaştırılmış Elektronik Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi

Faaliyet 9 – Avrupa Birliği F-Gaz Mevzuatının Türk Mevzuatlarına Aktarımı için Yönetmelik Teklifinin Hazırlanması

– Kapanış Toplantısı