Hedef Gruplar

Projenin hedef grupları politika yapıcılar, diğer kurumsal paydaşlar ve aşağıda yer alan F-gaz kullanan sektörlerde faaliyet gösteren tüm şirketlerdir:
• Soğutma ve iklimlendirme sektörü
• Yangından korunma sektörü
• Şalt sektörü
• Solvent sektörü

Proje süresi boyunca dahil edilecek derneklerin bazıları, aşağıda listelenenlerle sınırlı olmamak üzere, şöyledir:
• İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)
• İklimlendirme ve Soğutma Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Derneği (İSEDA)
• Soğutma Sanayii ve İşadamları Derneği (SOSİAD)
• Ege Sanayicileri ve Soğutma Sanayi İşadamları Derneği (ESSİAD)
• Ankara Sanayi Odası (Türk Halon Bankası (TÜHAB))
• Kimya Endüstrisi Derneği
• Isıtma, Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSKAV)
• Elektromekanik Sanayi Derneği (EMSAD)
• Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK)