Açılış Toplantısı, 21 Eylül 2017 Ankara

Faaliyet 2: Hazırlık Faaliyetleri

Politika Belirleyicileri Çalıştayı , 30 Kasım 2017, Ankara

Şalt Sektörü Danışma Toplantısı, 9 Nisan 2018 İstanbul ve 12 Nisan 2018 Ankara

Yangından Korunma Danışma Toplantısı, 10 Nisan 2018 İstanbul ve 13 Nisan 2018 Ankara

Solvent Sektörü Danışma Toplantısı,  11 Nisan 2018, İstanbul

Soğutma ve İklimlendirme Sektörü Danışma Toplantısı,  9 Mayıs 2018 İzmir ve 10 Mayıs 2018 İstanbul

Faaliyet 3: Ulusal Eğitim ve Sertifikasyon Programının Yenilenmesi

Politika Belirleyicileri Çalıştayı, 20 Eylül 2018, Ankara

Soğutma ve İklimlendirme Sektörü Eğiticilerin Eğitimi, 21-22 ve 23-24 Ocak 2019,İstanbul

Faaliyet 4: F-Gaz Alternatiflerine Yönelik Farkındalık Oluşturma Çalışmaları

İklimlendirme ve Soğutma Sektörü F-Gaz Alternatifleleri Farkındalık Oluşturma Çalıştayı, 29-30 Nisan 2019, İstanbul

Panel Oturumu

Yangından Korunma Sektörü F-Gaz Alternatifleri Farkındalık Oluşturma Çalıştayı, 2 Mayıs 2019, İstanbul

Panel Oturumu

Solvent/ Köpük Sektörü F-Gaz Alternatifleri Farkındalık Oluşturma Çalıştayı, 2 Mayıs 2019, İstanbul

Elektrik-Şalt Sektörü F-Gaz Alternatifleri Farkındalık Oluşturma Çalıştayı, 3 Mayıs 2019, İstanbul

Panel Oturumu

Rehberler

Faaliyet 7: Atık Yönetimi

Rehberler