• Türkiye F-gaz Yönetmeliği- FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4 Ocak 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
  • Türkiye’de Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımına ilişkin Genelge (2016/01)
  • Florlu sera gazlarına yönelik 517/2014 sayılı AB Yönetmeliği ve yeniden düzenlenen 842/2006 sayılı Yönetmelik (EC)
  • Belli başlı sera gazlarına ilişkin 842/2006 sayılı AB Yönetmeliği