E-kütüphane ilgili tüm mevzuat metinleri ve proje toplantı materyallerinin bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır..