Kaynaklarımız Limitli ve Gelecek Nesiller İçin Gerekli

‘F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı’ Projesi Açılış Toplantısı, 21 Eylül 2017 tarihinde, Ankara Point Otel’de gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve  faydalanıcısının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu ‘F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı’ Projesi Açılış Toplantısı, 21 Eylül 2017 tarihinde Ankara, Point Otel’de gerçekleşti.

İklim değişikliği ve F-Gaz kullanımının azaltılması konularında, ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi kişilerin katılımı ile gerçekleşen organizasyonun açılışını, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Sabahattin Dökmeci yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, Ozon Tabakasını Koruma Şube Müdürlüğü, ozon tabakasını incelten maddelerde ilişkin mevcut durumu değerlendirdi. Ardından, GFA Group liderliğindeki konsorsiyumun uzmanları Avrupa Birliğinde F-Gazları konusunda son gelişmeler hakkında bilgi vererek, projede gerçekleşecek aktiviteleri katılımcılara tanıttı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Proje uzmanları ve SOSIAD’ın panelist olduğu oturumda ‘F-Gaz Mevzuatına İlişkin İhtiyaçlar ve Mevcut Kapasitenin Artırılması’ konusu tartışıldı.

‘F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı’ Projesinin Amacı Nedir?

Florlu sera gazları (F-Gazlar), değişik sektör ve uygulamalarda kullanılan kimyasallardır. 1990’larda ozon tabakasını tahrip eden, birçok uygulamada yaygın olarak kullanılan ve Montreal Protokolü ile kullanım dışı bırakılan kloroflorokarbon (CFC) ile hidrokloroflorokarbonların (HCFC), yerini almışlardır. F-Gazların ozon tahribat potansiyelleri sıfır olmasına rağmen, yüksek küresel ısınma faktörleri dolayısıyla iklim değişikliğine neden olmaktadırlar.

‘F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı’ Projesi, iklim değişikliğine önemli ölçüde olumsuz etkileri olan F-Gazların kullanımının  azaltılmasını ve sonlandırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Haziran 2017 tarihinde başlayan ve Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak olan proje süresince; iklim değişikliğine duyarlı düşük karbonlu kalkınmaya yönelik orta ve uzun vadeli hazırlık için ulusal ve yerel kapasite artırılacak, bilimsel kanıtlarla uyumlu olarak iklim değişikliğini engellemeye katkı sağlanacak  ve insan kaynaklı sera gazı emisyonları azaltılacaktır. Proje ile Avrupa Birliği iklim politikası ve mevzuatına aşamalı olarak uyum ve iklim değişikliğini azaltmaya katkı sağlanacaktır.

Basın bülteni için tıklayınız.