F-Gaz içeren ömrünü tamamlamış ekipmanın çevreye zarar vermeden yönetimi ve ekipmandan F-gazların geri kazanılması, yeniden kullanımı ve ıslahı konusularında teknisyenler, servis firmaları ve ekipman kullanıcıları için 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da atık yönetimi çalıştayı gerçekleşmiştir. Çalıştayda, F-gaz içeren ekipmanın kullanımdan çıkartılması sırasında gerekli araçlar, F-Gazların kontaminasyonu ve geri dönüşüm/geri kazanım süreçlerine etkisi ve iyi uygulama örnekleri aktarılmıştır.